🙅🙅🙅เตือนภัย🙅🙅🙅 เนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดระยะเวลา 2 วันที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำล้นห้วยในเขตพืื้นที่ ม.6 บ้านแม่สาน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลายๆท่านให้ความสนใจ แต่ด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทั้งยังเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว จึงขอประกาศเตือนภัย และงดการเข้าชมพื้นที่ จนกว่าสภาพอากาศจะเอื้ออำนวย และปลอดภัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามสภาพอากาศในพื้นที่ได้ที่ 055-019809

🙅🙅🙅เตือนภัย🙅🙅🙅 เนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดระยะเวลา 2 วันที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำล้นห้วยในเขตพืื้นที่ ม.6 บ้านแม่สานซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลายๆท่านให้ความสนใจ แต่ด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทั้งยังเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว จึงขอประกาศเตือนภัย และงดการเข้าชมพื้นที่จนกว่าสภาพอากาศจะเอื้ออำนวย และปลอดภัยท่านสามารถติดต่อสอบถามสภาพอากาศในพื้นที่ได้ที่ 055-019809
Source: แม่สำ