Photo – การทำครัวของชาวเขาเผ่า "เมี่ยน" หรือ "เย้า บ้านสะพานยาวตำบลแม่สำ ยังคงใช้ฟืนเป็นเชื้อไฟและสภาพพื้นในห้องครัวก็ยังเป็นพื้นดิน..

การทำครัวของชาวเขาเผ่า “เมี่ยน” หรือ “เย้า บ้านสะพานยาวตำบลแม่สำ ยังคงใช้ฟืนเป็นเชื้อไฟและสภาพพื้นในห้องครัวก็ยังเป็นพื้นดิน..
Source: page