Photo – ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแม่สำ <br>ร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน<br>การคัดเลือกนักกีฬาชาวไทยภูเขาของแต่ละตำบล<br>(ต.แม่สำ,ต.แม่สิน,ต.บ้านแก่ง)<br>เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดสุโขทัยร่วมแข่งขัน<br>ระดับประเทศ ครั้งที่ 30 จังหวัดกำแพงเพชร <br><br>ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560<br>ณ สนามกีฬาโรงเรียนผาเวียง<br>ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแม่สำ ร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาชาวไทยภูเขาของแต่ละตำบล(ต.แม่สำ,ต.แม่สิน,ต.บ้านแก่ง)เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดสุโขทัยร่วมแข่งขันระดับประเทศ ครั้งที่ 30 จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560ณ สนามกีฬาโรงเรียนผาเวียงตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
Source: แม่สำ