Photo – ขุนศึกตุ้ม ชวนท่านมาเที่ยวตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า 16.00-20.30 น. ที่วัดพระปรางค์ วันนี้ 30 ก.ย.60 วันสุดท้ายแล้ว

ขุนศึกตุ้ม ชวนท่านมาเที่ยวตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า 16.00-20.30 น. ที่วัดพระปรางค์ วันนี้ 30 ก.ย.60 วันสุดท้ายแล้ว
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย