Photo – ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มพลังมวลชน สมาขิกกาชาด และประชาชนชาวศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน<br>วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. โดยมีนายกองโทพยุงศักย์. สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย

ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มพลังมวลชน สมาขิกกาชาด และประชาชนชาวศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. โดยมีนายกองโทพยุงศักย์. สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย