Photo – #งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เผยแพร่ภาพ <br>วันที่ 21 เมษายน 2560 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัว นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้อาวุโส โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการทุกสังกัด และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

#งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เผยแพร่ภาพ วันที่ 21 เมษายน 2560 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัว นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้อาวุโส โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการทุกสังกัด และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
Source: หาดเสี้ยว