Photo – #งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานเผยแพร่ภาพ <br><br>เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมด้วยนายกองโทพยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงการทำจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัยลัย

#งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานเผยแพร่ภาพ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมด้วยนายกองโทพยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงการทำจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัยลัย
Source: หาดเสี้ยว