Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br><br>โครงการ ถวายเทียนจำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 6 วัดในเขตเทศบาล <br><br>เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนายวิเชียร ปัญญาสิน รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา แก่วัดในเขตเทศบาลฯ จำนวน 6 วัด โดยเริ่มถวายจากวัดโบสถ์มณีราม วัดหาดเสี้ยว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดบ้านใหม่ วัดภูธาตุเจดีย์ สิ้นสุดที่วัดหาดสูง

#งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เผยแพร่ภาพกิจกรรมโครงการ ถวายเทียนจำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 6 วัดในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนายวิเชียร ปัญญาสิน รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา แก่วัดในเขตเทศบาลฯ จำนวน 6 วัด โดยเริ่มถวายจากวัดโบสถ์มณีราม วัดหาดเสี้ยว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดบ้านใหม่ วัดภูธาตุเจดีย์ สิ้นสุดที่วัดหาดสูง
Source: หาดเสี้ยว