Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br> <br>เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ประชาชนในตำบลหาดเสี้ยว และอำเภอศรีสัชนาลัย เข้ารับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ช่วงเช้า ลำดับที่ 1 – 351 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

#งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เผยแพร่ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ประชาชนในตำบลหาดเสี้ยว และอำเภอศรีสัชนาลัย เข้ารับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ช่วงเช้า ลำดับที่ 1 – 351 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย
Source: หาดเสี้ยว