Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ<br>วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.<br>เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และมอบดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และมอบดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย
Source: หาดเสี้ยว