Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ<br>วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. <br>เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิสภา และข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะ โดยมีหน่วยงานราชการ และเอกชน ร่วมให้การต้อนรับจำนวนมาก ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และบริเวณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิสภา และข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะ โดยมีหน่วยงานราชการ และเอกชน ร่วมให้การต้อนรับจำนวนมาก ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และบริเวณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
Source: หาดเสี้ยว