Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br>เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ประจำปี 2560 มะค่า เกมส์ ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 โดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันโครงการกีฬาภายในโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ประจำปี 2560 มะค่า เกมส์ ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 โดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันโครงการกีฬาภายในโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
Source: หาดเสี้ยว