Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ<br><br>เจ้าหน้าที่แขวงการทางฯเร่งดำเนินงานซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งทรุด บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยม<br><br>เนื่องจากมีฝนตกในปริมาณที่มาก โดยทางแขวงการทางจังหวัดสุโขทัย เข้ามาดำเนินงานซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน พร้อมตรวจสอบพบมีท่อระบายน้ำชำรุด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่แขวงการทางฯเร่งดำเนินงานซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งทรุด บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมเนื่องจากมีฝนตกในปริมาณที่มาก โดยทางแขวงการทางจังหวัดสุโขทัย เข้ามาดำเนินงานซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน พร้อมตรวจสอบพบมีท่อระบายน้ำชำรุด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย
Source: หาดเสี้ยว