Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "คลองสวย น้ำใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณคลองโค้ง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “คลองสวย น้ำใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณคลองโค้ง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
Source: หาดเสี้ยว