Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม พิธีเปิดวันของดีและเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านตึก ประจำปี 2560<br><br>เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมพิธีเปิดวันของดีและเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านตึก ประจำปี 2560 จัดโดย อบต.บ้านตึก โดยมี นายกองโท พยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล รองนายก อบจ.สุโขทัย ร่วมเป็นประธานในการเปิดพิธี ณ ตลาดกลางผลไม้ ตำบลบ้านตึก

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม พิธีเปิดวันของดีและเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านตึก ประจำปี 2560เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมพิธีเปิดวันของดีและเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านตึก ประจำปี 2560 จัดโดย อบต.บ้านตึก โดยมี นายกองโท พยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล รองนายก อบจ.สุโขทัย ร่วมเป็นประธานในการเปิดพิธี ณ ตลาดกลางผลไม้ ตำบลบ้านตึก
Source: หาดเสี้ยว