Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br><br>เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวดำเนินการซ่อมแซมบริเวณถนนข้ามคลองตานะ บ้านหาดสูง ม.3 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย พร้อมตรวจสอบพบมีถนนแตกชำรุด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวดำเนินการซ่อมแซมบริเวณถนนข้ามคลองตานะ บ้านหาดสูง ม.3 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย พร้อมตรวจสอบพบมีถนนแตกชำรุด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย
Source: หาดเสี้ยว