Photo – ตลาดนัดวัดเชิง!!! (วัดเชิงคีรี หรือที่ชาวบ้านเรียกวัดตีนเขา) ไม่รู้เพราะอะไร ตลาดไหนจะคนน้อย ขายไม่ดี แต่ตลาดนี้ขายดีทุกนัด คนแน่นตลอด!!!<br>(๑๘ เม.ย.๖๐)

ตลาดนัดวัดเชิง!!! (วัดเชิงคีรี หรือที่ชาวบ้านเรียกวัดตีนเขา) ไม่รู้เพราะอะไร ตลาดไหนจะคนน้อย ขายไม่ดี แต่ตลาดนี้ขายดีทุกนัด คนแน่นตลอด!!!(๑๘ เม.ย.๖๐)
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย