Photo – นำรูปภาพบางส่วนจากการออกทริปถ่ายรูปประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของศรีสัชนาลัย วันที่ 30 กันยายน 2560<br> จากกลุ่มช่างภาพ Si Satchanalai Life Photography <br>โดยได้รับการสนันสนุนจาก เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย !!!<br>#SiSatchanalaiLifePhotography

นำรูปภาพบางส่วนจากการออกทริปถ่ายรูปประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของศรีสัชนาลัย วันที่ 30 กันยายน 2560 จากกลุ่มช่างภาพ Si Satchanalai Life Photography โดยได้รับการสนันสนุนจาก เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย !!!#SiSatchanalaiLifePhotography
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย