Photo – น้ำตกห้วยตม ล่าสุดวันนี้ ที่คุณบอย นักปั่นจักรยานเขาไปถ่ายมา ส่วนแอดเคยไปสมัยวัยรุ่นเลย เป็นน้ำตกเล็กๆ บนเส้นทางบ้านตึก-ลับแล <br><br>Cr. ซุปเปอร์ บอย

น้ำตกห้วยตม ล่าสุดวันนี้ ที่คุณบอย นักปั่นจักรยานเขาไปถ่ายมา ส่วนแอดเคยไปสมัยวัยรุ่นเลย เป็นน้ำตกเล็กๆ บนเส้นทางบ้านตึก-ลับแล Cr. ซุปเปอร์ บอย
Source: page