Photo – บรรยากาศบ้านโฮมสเตย์ ที่บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

บรรยากาศบ้านโฮมสเตย์ ที่บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
Source: page