Photo – บ้านเรือนคนสุโขทัย น่าจะประมาณ 100 ปีก่อน ยังไม่ใช้สังกะสีกัน มีแต่วัสดุธรรมชาติล้วนๆ Cr. ตำนานสังคโลก เมืองพระร่วง

บ้านเรือนคนสุโขทัย น่าจะประมาณ 100 ปีก่อน ยังไม่ใช้สังกะสีกัน มีแต่วัสดุธรรมชาติล้วนๆ

Cr. ตำนานสังคโลก เมืองพระร่วง
Source: page