Photo – ประวัติ ที่มาของ…ดอกดาวเรือง…<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อพ.ศ. 2510 พระองค์ท่านทรงโปรดเพราะ สีสวย ปลูกง่าย คงทน ฯลฯ ทรงโปรดให้ ม.เกษตรศาสตร์ ทดลองปลูกและขยายสายพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปลูก โดยในความเชี่อของคนไทย เชื่อว่าสีเหลืองหมายถึง“ทอง“ ถ้าปลูกไว้หน้าบ้านจะนำความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวยมาให้ผู้ปลูก “ดอกดาวเรือง“จึงเปรียบเสมือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "พ่อหลวงของ ปวงชนทั้งประเทศ" ที่นำความสุข ความเจริญ ความรักสามัคคี อยู่ดีกินดีมาสู่ประเทศไทย “ดอกดาวเรือง..“ จึงเป็นตัวแทน “พ่อหลวง“ ของคนไทยทั้งประเทศ ประชาชนทั่วสารทิศจึงร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองให้บานเหลือง สะพรั่งทั้งแผ่นดิน<br><br>เครดิต สารคดี-ตามรอยพ่อ ช่อง NBT ออกอากาศ วันที่ 6 ต.ค. 2560

ประวัติ ที่มาของ…ดอกดาวเรือง…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อพ.ศ. 2510 พระองค์ท่านทรงโปรดเพราะ สีสวย ปลูกง่าย คงทน ฯลฯ ทรงโปรดให้ ม.เกษตรศาสตร์ ทดลองปลูกและขยายสายพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปลูก โดยในความเชี่อของคนไทย เชื่อว่าสีเหลืองหมายถึง“ทอง“ ถ้าปลูกไว้หน้าบ้านจะนำความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวยมาให้ผู้ปลูก “ดอกดาวเรือง“จึงเปรียบเสมือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “พ่อหลวงของ ปวงชนทั้งประเทศ” ที่นำความสุข ความเจริญ ความรักสามัคคี อยู่ดีกินดีมาสู่ประเทศไทย “ดอกดาวเรือง..“ จึงเป็นตัวแทน “พ่อหลวง“ ของคนไทยทั้งประเทศ ประชาชนทั่วสารทิศจึงร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองให้บานเหลือง สะพรั่งทั้งแผ่นดินเครดิต สารคดี-ตามรอยพ่อ ช่อง NBT ออกอากาศ วันที่ 6 ต.ค. 2560
Source: page