Photo – ประเพณีใส่บารตท้ายดอน ของชาวสุเม่น ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย<br><br>Cr. Ann Annt R

ประเพณีใส่บารตท้ายดอน ของชาวสุเม่น ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยCr. Ann Annt R
Source: page