Photo – พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ณ วัดขัยสิทธาราม ต.ท่าชัย อย่างเนืองแน่น <br>5/10/60

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ณ วัดขัยสิทธาราม ต.ท่าชัย อย่างเนืองแน่น 5/10/60
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย