Photo – #รำวงย้อนยุค คนไทย คนฝรั่ง <br>ใช่จะยอมกันนะจ้ะ!!!<br>จังหวะไหนมา…พร้อมเสมอ ^^<br>#ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า <br>#งานสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย 8-12 เมษายน 60

#รำวงย้อนยุค คนไทย คนฝรั่ง ใช่จะยอมกันนะจ้ะ!!!จังหวะไหนมา…พร้อมเสมอ ^^#ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า #งานสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย 8-12 เมษายน 60
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย