Photo – วันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 18.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย ได้เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถของประชาชนชาวอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อเดินทางไปกราบพระบรมศพฯ รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถฯ ดังกล่าว

วันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 18.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย ได้เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถของประชาชนชาวอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อเดินทางไปกราบพระบรมศพฯ รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถฯ ดังกล่าว
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย