Photo – วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา โดยในช่วงเช้าร่วมทำบุญวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามโครงการ คนศรีสัชนาลัยมักทรงศีล มักโอยทาน ณ วัดตอสัก ตำบลแม่สำ และพบปะชี้แจงข้อราชการแก่ประชาชนที่มาทำบุญ<br> ต่อจากนั้น ไปเป็นประธานโครงการ 9101 ของตำบลบ้านตึก พร้อมชี้แจงข้อราชการ และนโบายสำคัญของรัฐบาล ให้ทราบต่อจากนั้น พาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. และผู้นำท้องที่ และท้องถิ่น ไปเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ยากไร้ ในพื้นที่หมู่ที่ 6,7,8 ตำบลบ้านตึก และหมู่ที่ 2,3,6,9,11 ตำบลป่างิ้ว รวม 11 ราย เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนฯ และหาแนวทางช่วยเหลือ แก้ไขต่อไป

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา โดยในช่วงเช้าร่วมทำบุญวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามโครงการ คนศรีสัชนาลัยมักทรงศีล มักโอยทาน ณ วัดตอสัก ตำบลแม่สำ และพบปะชี้แจงข้อราชการแก่ประชาชนที่มาทำบุญ ต่อจากนั้น ไปเป็นประธานโครงการ 9101 ของตำบลบ้านตึก พร้อมชี้แจงข้อราชการ และนโบายสำคัญของรัฐบาล ให้ทราบต่อจากนั้น พาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. และผู้นำท้องที่ และท้องถิ่น ไปเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ยากไร้ ในพื้นที่หมู่ที่ 6,7,8 ตำบลบ้านตึก และหมู่ที่ 2,3,6,9,11 ตำบลป่างิ้ว รวม 11 ราย เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนฯ และหาแนวทางช่วยเหลือ แก้ไขต่อไป
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย