Photo – วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยนำโดย นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย นำคณะพนักงานเทศบาลต้อนรับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคนใหม่ โดยมี นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการภายอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังสุโขทัยไทยคนใหม่ ที่ศาลหลักเมืองศรีสัชนาลัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย !!!

วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยนำโดย นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย นำคณะพนักงานเทศบาลต้อนรับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคนใหม่ โดยมี นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการภายอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังสุโขทัยไทยคนใหม่ ที่ศาลหลักเมืองศรีสัชนาลัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย