Photo – วันที่ 4 ก.ย. 2560 นางอุทุมพร สุวรรณโณ กรรมการเหล่ากาชาดอำเภอศรีสัชนาลับ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับ ทีมหมอ พยาบาล จนท.รพ.ศรีสัชนาลัย จนท.สาธารณสุข ทต.หาดเสี้ยว และ อสม. ร่วมออกเยี่ยมเคสผู้ป่วยพิการยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว จำนวน 7 ราย ได้ตรวจวัดความดัน ถามไถ่อาการเจ็บป่วย และการดูแลผู้ป่วยภายในครอบครัว พร้อมมอบกระเช้านมบำรุงร่างกายให้

วันที่ 4 ก.ย. 2560 นางอุทุมพร สุวรรณโณ กรรมการเหล่ากาชาดอำเภอศรีสัชนาลับ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับ ทีมหมอ พยาบาล จนท.รพ.ศรีสัชนาลัย จนท.สาธารณสุข ทต.หาดเสี้ยว และ อสม. ร่วมออกเยี่ยมเคสผู้ป่วยพิการยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว จำนวน 7 ราย ได้ตรวจวัดความดัน ถามไถ่อาการเจ็บป่วย และการดูแลผู้ป่วยภายในครอบครัว พร้อมมอบกระเช้านมบำรุงร่างกายให้
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย