Photo – วันนี้เวลาประมาณบ่าย2-3 เชิญชมขบวนแห่ช้าง ของประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ที่สืบทอดมายาวนาน จัดขึ้นทุกปี ณ บ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันนี้เวลาประมาณบ่าย2-3 เชิญชมขบวนแห่ช้าง ของประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ที่สืบทอดมายาวนาน จัดขึ้นทุกปี ณ บ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
Source: page