Photo – วันนี้ (๑๕ ก.ค.๖๐) เวลาประมาณ ๑๒.๕๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการประสานงานจากประชาชน ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการผึ้งหลวงที่มีขนาดใหญ่ภายในวัดชัยสิทธาราม ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพราะผึ้งหลวงรังนี้เคยต่อยชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญเวียนเทียน มาแล้ว ๑ ครั้ง จนได้รับบาดเจ็บหลายคน ล่าสุดเช้าวันนี้ ผึ้งหลวงรังนี้ได้เข้าไปต่อยเเม่ครัวเเละชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญงานศพที่ตั้งอยู่ข้างวัด จนทำให้เจ้าภาพต้องย้ายสถานที่จัดงานศพใหม่ <br>…#ซึ่งงานป้องกันได้ดำเนินการกำจัดผึ้งหลวงรังนี้ออกจากวัดชัยสิทธารามเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่จะเข้ามาทำกิจกรรมทางด้านศาสนาของทางวัดต่อไป<br>(Cr : Line กลุ่มป้องกัน)

วันนี้ (๑๕ ก.ค.๖๐) เวลาประมาณ ๑๒.๕๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการประสานงานจากประชาชน ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการผึ้งหลวงที่มีขนาดใหญ่ภายในวัดชัยสิทธาราม ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพราะผึ้งหลวงรังนี้เคยต่อยชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญเวียนเทียน มาแล้ว ๑ ครั้ง จนได้รับบาดเจ็บหลายคน ล่าสุดเช้าวันนี้ ผึ้งหลวงรังนี้ได้เข้าไปต่อยเเม่ครัวเเละชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญงานศพที่ตั้งอยู่ข้างวัด จนทำให้เจ้าภาพต้องย้ายสถานที่จัดงานศพใหม่ …#ซึ่งงานป้องกันได้ดำเนินการกำจัดผึ้งหลวงรังนี้ออกจากวัดชัยสิทธารามเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่จะเข้ามาทำกิจกรรมทางด้านศาสนาของทางวัดต่อไป(Cr : Line กลุ่มป้องกัน)
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย