Photo – วันนี้ (๖ ก.ค.๖๐) นายวิเชียร พรมพิราุม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย นำคณะผูบริหารและสมาชิกสภา ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ให้วัดในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๐ วัด ๑ สถานปฏิบัติธรรม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

วันนี้ (๖ ก.ค.๖๐) นายวิเชียร พรมพิราุม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย นำคณะผูบริหารและสมาชิกสภา ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ให้วัดในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๐ วัด ๑ สถานปฏิบัติธรรม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย