Photo – วันนี้ (๗ ต.ค.๖๐) พุทธศาสนิกชน ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลออกพรรษา ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดชัยสิทธาราม อย่างเนืองแน่น

วันนี้ (๗ ต.ค.๖๐) พุทธศาสนิกชน ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลออกพรรษา ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดชัยสิทธาราม อย่างเนืองแน่น
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย