Photo – วันนี้ (๘ มิ.ย.๖๐) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ร่วมทำบุญวันพระ ช่วงเข้าพรรษา ณ วัดชัยสิทธาราม <br>…เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี ทุกวันพระ จะหมุนเวียนไปร่วมทำบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกวัดในเขตเทศบาลจำนวน 10 วัด…วันพระถัดไป เชิญทำบุญร่วมกันที่วัดเขาอินทร์ค่ะ ^^

วันนี้ (๘ มิ.ย.๖๐) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ร่วมทำบุญวันพระ ช่วงเข้าพรรษา ณ วัดชัยสิทธาราม …เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี ทุกวันพระ จะหมุนเวียนไปร่วมทำบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกวัดในเขตเทศบาลจำนวน 10 วัด…วันพระถัดไป เชิญทำบุญร่วมกันที่วัดเขาอินทร์ค่ะ ^^
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย