Photo – วันนี้ 08 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยร่วมกับ อพท 4 และ กู้ภัยเทพนิมิตร ได้ทำการล่องเรือสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวจากท่าหาดเสี้ยวจนถึงวัดคุ้งยางเพื่อสำรวจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต !!!

วันนี้ 08 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยร่วมกับ อพท 4 และ กู้ภัยเทพนิมิตร ได้ทำการล่องเรือสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวจากท่าหาดเสี้ยวจนถึงวัดคุ้งยางเพื่อสำรวจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย