Photo – วันนี้ 11 กรกฏาคม 2560 ได้มีการประชุมสาภาเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ที่เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ

วันนี้ 11 กรกฏาคม 2560 ได้มีการประชุมสาภาเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ที่เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย