Photo – วันนี้ 11 เมษายน 2560 ประมาณ 08.00 น. <br>มีการบวงสรวงศาลหลักเมือง(เก่า)อำเภอศรีสัชนาลัย<br>ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยมี ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักดิ์ สุวัณโน นายอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นประธานในพิธี โดยมีพนักงาน ข้าราชการในอำเภอศรีสัชนาลัยมาร่วมเป็นจำนวนมาก ร่วมทั้งเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย !!!

วันนี้ 11 เมษายน 2560 ประมาณ 08.00 น. มีการบวงสรวงศาลหลักเมือง(เก่า)อำเภอศรีสัชนาลัยณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยมี ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักดิ์ สุวัณโน นายอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นประธานในพิธี โดยมีพนักงาน ข้าราชการในอำเภอศรีสัชนาลัยมาร่วมเป็นจำนวนมาก ร่วมทั้งเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย