Photo – วันนี้ 11 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 07.00 น.<br>มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ที่วัดเขาพนมเพลิง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีพนักงาน ข้าราชการในอำเภอศรีสัชนาลัยมาร่วมเป็นจำนวนมาก !!!

วันนี้ 11 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 07.00 น.มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ที่วัดเขาพนมเพลิง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีพนักงาน ข้าราชการในอำเภอศรีสัชนาลัยมาร่วมเป็นจำนวนมาก !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย