Photo – วันนี้ (12 ก.ย.60) เวลา 10.30. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถน้ำออก สนับสนุน ล้างทำความสะอาด เครื่องจักรบริเวณบ่อขยะ ที่เข้าดำเนินการขุดบ่อจะทำความสะอาด<br>(Cr : Line กลุ่มป้องกัน)

วันนี้ (12 ก.ย.60) เวลา 10.30. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถน้ำออก สนับสนุน ล้างทำความสะอาด เครื่องจักรบริเวณบ่อขยะ ที่เข้าดำเนินการขุดบ่อจะทำความสะอาด(Cr : Line กลุ่มป้องกัน)
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย