Photo – วันนี้ 16 กรกฏาคม 2560 เวลา 06.30 น. คณะเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย นำโดย นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยและพนักงาน ลูกจ้างได้ร่วมทำบุญที่วัดเขาอินทร์ ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำบุญในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ของเทศบาลเพื่อส่งเสริมและดำรงค์พระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป !!!

วันนี้ 16 กรกฏาคม 2560 เวลา 06.30 น. คณะเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย นำโดย นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยและพนักงาน ลูกจ้างได้ร่วมทำบุญที่วัดเขาอินทร์ ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำบุญในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ของเทศบาลเพื่อส่งเสริมและดำรงค์พระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย