Photo – วันนี้ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 06.30 น. คณะเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย นำโดย นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างได้ร่วมทำบุญที่วัดศรีสัชนาลัย (วัดแก่งหลวง) ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำบุญในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน !!!

วันนี้ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 06.30 น. คณะเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย นำโดย นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างได้ร่วมทำบุญที่วัดศรีสัชนาลัย (วัดแก่งหลวง) ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำบุญในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย