Photo – วันนี้ 5 กันยายน 2560 เวลา 06.30 น. คณะเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย นำโดย นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างได้ร่วมทำบุญที่ วัดเชิงคีรี ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำบุญในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน !!!

วันนี้ 5 กันยายน 2560 เวลา 06.30 น. คณะเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย นำโดย นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างได้ร่วมทำบุญที่ วัดเชิงคีรี ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำบุญในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย