Photo – วันนี้ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยร่วมกับร้านค้าและผู้ประกอบการหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจัดพิธีทางศาสนาเนื่องจากถนนด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยได้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง !!!

วันนี้ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยร่วมกับร้านค้าและผู้ประกอบการหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจัดพิธีทางศาสนาเนื่องจากถนนด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยได้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย