Photo – วันนี้ 8 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยและอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมทำบุญวันพระ ช่วงเข้าพรรษา ณ วัดชัยสิทธาราม เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี ทุกวันพระ จะหมุนเวียนไปร่วมทำบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกวัดในเขตเทศบาล !!!

วันนี้ 8 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยและอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมทำบุญวันพระ ช่วงเข้าพรรษา ณ วัดชัยสิทธาราม เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี ทุกวันพระ จะหมุนเวียนไปร่วมทำบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกวัดในเขตเทศบาล !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย