Photo – สะพานหาดเสี้ยว-หาดสูง ตรงตีนสะพานมีร้านค้าร้านนึงที่ขายนาน ยังเปิดขายเหมือนเดิม

สะพานหาดเสี้ยว-หาดสูง ตรงตีนสะพานมีร้านค้าร้านนึงที่ขายนาน ยังเปิดขายเหมือนเดิม
Source: page