Photo – สาเหตุของไฟดับในหลายๆพื้นที่ คืนนี้ <br><br>cr. @ โรงพัก ศรีสัชนาลัย พิทักษ์รับใช้ประชาชน

สาเหตุของไฟดับในหลายๆพื้นที่ คืนนี้ cr. @ โรงพัก ศรีสัชนาลัย พิทักษ์รับใช้ประชาชน
Source: page