Photo – สีสันงานบวช ที่วัดดอยรัตนมณี บ้านทุ่งพลัอ ศรีสัชนาลัย<br>(ภาพถ่ายไว้นานแล้วครับ)<br><br>cr. ฤชากร รุ่นเจริญฤชากร

สีสันงานบวช ที่วัดดอยรัตนมณี บ้านทุ่งพลัอ ศรีสัชนาลัย(ภาพถ่ายไว้นานแล้วครับ)cr. ฤชากร รุ่นเจริญฤชากร
Source: page