Photo – #หน่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้น ทีมงานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก ในการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๐ ณ หมู่ ๙ ดงพริกแจว ต.ท่าชัย มีประชาชนมารับบริการ จำนวน ๓๓ ราย เป็นหนึ่งในงานบริการประชาชนของกองสาธารณสุข ทม.ศรีสัชนาลัย ….บริการด้วยใจ เดินทางไปถึงชุมชนด้วยรัก เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งกายใจ (ขอบคุณภาพจากพี่หมอวาสนะคะ)

#หน่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ทีมงานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก ในการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๐ ณ หมู่ ๙ ดงพริกแจว ต.ท่าชัย มีประชาชนมารับบริการ จำนวน ๓๓ ราย เป็นหนึ่งในงานบริการประชาชนของกองสาธารณสุข ทม.ศรีสัชนาลัย
….บริการด้วยใจ เดินทางไปถึงชุมชนด้วยรัก เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งกายใจ
(ขอบคุณภาพจากพี่หมอวาสนะคะ)
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย