Photo – อรุณสวัสดิ์ตามแบบวิถีชาวพุทธ<br>ในเช้าวันที่ 1 ส.ค.60<br>ขอให้โชคดี มีความสุข กันทุกคนค่ะ

อรุณสวัสดิ์ตามแบบวิถีชาวพุทธในเช้าวันที่ 1 ส.ค.60ขอให้โชคดี มีความสุข กันทุกคนค่ะ
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย