Photo – อะไรนะ?!? สรงน้ำพระ ตลาดโบราณ เล่นน้ำสงกรานต์ รำวงย้อนยุค ที่พระยาลิไทย<br>ระหว่างวันที่ 8-12 เม.ย.60

อะไรนะ?!? สรงน้ำพระ ตลาดโบราณ เล่นน้ำสงกรานต์ รำวงย้อนยุค ที่พระยาลิไทยระหว่างวันที่ 8-12 เม.ย.60
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย